Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
23-10-2019, Środa, 20:13


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Postanowienie Nr 249/2019 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dn. 20.09.2019 r. w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gm. Krzywcza 2019-09-23

POSTANOWIENIE Nr 249/2019

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywcza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWCZA (WRZESIEŃ 2019 ROK) 2019-09-16

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 
NA TERENIE GMINY KRZYWCZA 
(WRZESIEŃ 2019 ROK)

poświęcone ustaleniu zadań do realizacji w 2020 r. w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego

 

L.p.

Miejscowość

Data

Godz.

Miejsce

1.

Średnia 19.09.2019 r. czwartek 16:00 Świetlica Wiejska 
w Średniej

2.

Wola Krzywiecka 19.09.2019 r. czwartek 17:30 Świetlica Wiejska 
w Woli Krzywieckiej

3.

Krzywcza

19.09.2019 r. czwarttek 19:00 Świetlica Wiejska 
w Krzywczy

4.

Skopów 20.09.2019 r. piątek 17:00 Świetlica Wiejska 
w Skopowie

5.

Ruszelczyce 20.09.2019 r. piątek 18:30 Świetlica Wiejska 
w Ruszelczycach

6.

Bachów

24.09.2019 r. wtorek 17:00 Świetlica Wiejska 
w Bachowie

7.

Babice 24.09.2019 r. wtorek 18:30 Świetlica Wiejska 
w Babicach
 


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg gminnych" 2019-09-16

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg gminnych"

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu składów do OKW nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 z terenu Gminy Krzywcza 2019-09-16

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 16 września 2019 r.

o losowaniu składów do OKW
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
z terenu Gminy Krzywcza

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Zawiadomienie o zwołaniu XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza 2019-09-06

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 12 września (czwartek) 2019 r. o godz. 11:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]

 

 


Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. 2019-09-04

Ogłoszono Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivene w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2019-07-18

Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Gmina Krzywcza przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019. Program jest elementem polityki społecznej państwa i zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększenia liczby godzin oraz dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do określonej w programie grupy beneficjentów.

Odbiorcami wsparcia mają być osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz jest dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę 60 mln zł.

W ramach programu Gmina Krzywcza otrzyma środki dofinansowania w kwocie 10.240,00 zł.
Z rekomendacji programu wynika, że nie należy pobierać opłat od osób objętych usługami, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

Chcąc dostosować przedmiotową odpłatność do rekomendacji Programu Rada Gminy Krzywcza podjęła stosowną uchwałę w dniu 25.06.2019r. NR X/55/2019, zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 

Program realizowany będzie od 01 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Koordynacją oraz realizacją Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy.

 

Wszelkich informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Krzywczy tel. 16671-13-90 wew. 26.Ogłoszenie zawiadomienia o zwołaniu XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza 2019-07-11

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 12 lipca (piątek) 2019 r. o godz. 16:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji  [TUTAJ]

Projekty uchwał  na sesję [TUTAJ]

Transmisja z obrad  [TUTAJ]Zawiadomienie z dnia 8 lipca 2019 r. Wójta Gminy Dubiecko o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV 2019-07-11

Ogłoszono Zawiadomienie z dnia 8 lipca 2019 r. Wójta Gminy Dubiecko o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów - Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" na działkach w miejscowości Nienadowa gm. Dubiecko oraz na działkach w miejscowości Babice gm. Krzywcza.

 

Szczegóły przedstawiamy [TUTAJ]Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego składowanego w Bachowie 2019-07-05

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 25.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO

Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.07.2019 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]Ogłoszenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg gminnych nr 594/4, 861 i 164/2 w Krzywczy, nr 604 i 631 w Reczpolu i 127 w Kupnej " 2019-06-27

Ogłoszono zamówienie publiczne na "Przebudowę dróg gminnych nr 594/4, 861 i 164/2 w Krzywczy, nr 604 i 631 w Reczpolu i 127 w Kupnej"


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. 2019-06-18

Ogłoszono Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 31 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 100/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. w spr. zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 2019-05-31

Uchwała Nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 

       Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

  1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
    ...
    9) Podkarpackiej Izby Rolniczje z siedzibą w Trzebowisku,
    ...
  2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

 

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

 

Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych [TUTAJ]

 

 Załącznik do Uchwały Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. - Terminarz wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych [TUTAJ]

 


Ogłoszenie informacji Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2019 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 oraz losowaniu składów do OKW nr 1, 7 i 9 2019-04-29

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 2 oraz losowaniu składów do OKW nr 1, 7 i 9

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Zwrot podatku akcyzowego 2019-01-09

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2019 R. 2018-12-20

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z GMINY KRZYWCZA NA 2019 ROK
WE WSZTSKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA 
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2019 R.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]Ogłoszenie Kierownika GOPS w Krzywczy o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-11-05

O G Ł O S Z E N I E
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYWCZY
z dnia 5 listopada 2018 r.

o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Termin składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem: 19.11.2018 r. o godz. 14:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r. 2018-06-13

Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Krzywcza będą stosowane dla zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i stawki ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Decyzją Nr RZ.RET.070.3.42.2018.AS z dnia 2 maja 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SPRAWOZD-WG-2013R-ODPADY.pdf 1947172 bajtów
8
2. SPRAWOZD-WG-2014R-ODPADY.pdf 1849636 bajtów
3
3. SPRAWOZD-WG-2015R-ODPADY.pdf 1944756 bajtów
3
4. SPRAWOZD-WG-2016R-ODPADY.pdf 3557848 bajtów
7
5. SPRAWOZD-WG-2017R-ODPADY.pdf 3806444 bajtów
3
Aktualności
[ 2019-09-23 ]
Postanowienie Nr 249/2019 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dn. 20.09.2019 r. w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gm. Krzywcza
Więcej
[ 2019-09-16 ]
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWCZA (WRZESIEŃ 2019 ROK)
Więcej
Ostatnio dodane
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl