Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 4 5 6 7 8 

Obwieszczenie WOOŚ.442.3.2017.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o spotkaniu stanowiącego konsultacje transgraniczne w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strona narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2017-11-10
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.5.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 30 października 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii kablowej SN 15 kV" na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 170, 100 i 113 w m. Skopów.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-10-30
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.4.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV" w m. Skopów (obręb 0008), Babice (obręb 0001).

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-10-06
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wydaniu w dniu 26 września 2017 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-09-29
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza  z dnia 21 września 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie odwiertów Kramarzówka 1K, 2H, 3H - KZG Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-09-21
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6220.1.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Wójta Gminy Krzywcza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych piętra paleogeńskiego-kredowego w miejscowości Skopów na działkach nr ewidencyjny 770 i 775 dla potrzeb robót geologicznych oraz eksploatacji węglowodorów, na bazie istniejących czterech otworów wiertniczych S-1, S-2, S-3, S-4"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-09-21
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zakończenia kompletowania materiałów i dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-08-29
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-07-25
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-07-19
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wydaniu postanowiena w którym stwierdza się konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązuje się wnioskodawcę do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna" w związku ze sprawą dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-06-22
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna" w związku ze sprawą dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-05-31
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wszczęciu, w dniu 12 maja 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-05-25
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2017.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związnych z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strona narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-05-08
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.1.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa istniejącego odcinka ilinii napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w m. Skopów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-04-11
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.51 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 marca 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2017-03-15
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.50 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 marca 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2017-03-15
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.40 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji, wydania przez PPIS w Jarosławiu i w Przemyślu opinii o braku konieczności przerpowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedłożeniu przez Inwestora wyjaśnień dot. zakresu przedsięwzięcia, wydania przez RDOŚ w Rzeszowie postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-02-17
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.AR.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedłożenia przez Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej oraz wystąpienia do PPIS w Przemyślu i Jarosławiu o wydanie opinii ws. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-01-30
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.IS.20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-12-12
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4203.10.2016.IS.15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-11-24
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 14 września 2016 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn (0,4 kV) oraz oraz zabudowa złączy kablowo pomiarowych" na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 712, 713, 714, 715, 716, 785, 790 i 789 w miejscowości Reczpol gm. Krzywcza.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-09-15
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.4.2016.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-08-01
Publikujący -

Obwieszczenie IJr.507.1.602.2016 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2016 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV w Skopowie

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-06-14
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2016.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości końcowego stanowiska Republiki Słowackiej kończącego procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-05-30
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii kablowych SN 15 kV oraz słupów SN 15 kV w m. Skopów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-04-27
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-04-22
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-04-06
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 25 lutego 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-02-26
Publikujący -

Zawiadomienie SGiOŚ.6220.1.2015 Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 12 stycznia 2016 r.
o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu a także z wnioskiem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowości Babice"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2016-01-12
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2023r. 04:16:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.